Darujte nám 2% z dane

Vážení naši podporovatelia, darcovia 2%!

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu venovať 2 resp. 3 % nášmu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Peniaze používame na dofinancovanie aktivít a projektov, ktorých cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ako sú: prevádzka vzdelávaco-rehabilitačného centra BIVIO, vydávanie časopisu Informácie, rekondično-integračný pobyt, Deň krivých zrkadiel a Výtvarný salón a pod. (podrobné informácie podávame každoročne prostredníctvom výročnej správy). Naše združenie sa už viac ako 44 rokov snaží dosiahnuť, aby sa život ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín zmenil k lepšiemu. Budeme Vám veľmi vďační za Vašu podporu.

Obchodné meno (názov): Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683191
Sídlo: Alstrova 6073/153, 831 06 Bratislava

Ďakujeme v mene tých, pre ktorých je podpora určená, VĎAKA!

 • Poskytujeme špecializované poradenstvo, je to bezplatná služba, stačí sa vopred objednať k našim odborníkom (02/6381 4968).
 • Sebaobhajovanie – pravidelné stretnutia pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré sme začali ako realizovať ako prví na Slovensku. Učia sa na nich správne rozhodovať, niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť, vedieť povedať svoj názor a obhájiť si ho, ako byť samostatný, ale vedieť aj prijať potrebnú podporu, ako správne komunikovať a poznať svoje práva, ale aj povinnosti.
 • Vzdelávacie kurzy – venujeme sa tvorbe a realizácii tréningových programov, ktoré zlepšovať zručnosti a zvyšovať  vedomosti. Máme skúsenosti s rozvíjaním ich komunikačných, jazykových, počítačových aj sociálnych zručností.
 • Obhajujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, zapájame sa do tvorby právnych predpisov, pripomienkujeme návrhy zákonov, bojujeme proti diskriminácii.
 • Vydávame časopisy Informácie ZPMP v SR a To sme my a odborné publikácie.
 • Organizujeme rekondično integračné pobyty.
 • Deň krivých zrkadiel – každý rok prezentujeme kultúru ľudí s mentálnym postihnutím na verejnosti, pomáhame odbúravať predsudky.
 • Výtvarný salón ZPMP – už 25 rokov organizujeme celoslovenskú prehliadku výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Jej cieľom je oboznámiť spoločnosť  s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet.
 • BIVIO – vybudovali sme sociálny podnik, kde ľudí s mentálnym postihnutím zaúčame na rôzne profesie. Súčasťou Bivia je hotel, reštaurácia a práčovňa, prevádzky pre verejnosť. Radi Vás v nich uvítame a pohostíme. Centrum sa nachádza v Bratislave Rači na Alstrovej 153.

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane

 Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Postup:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom POŽIADAJTE  zamestnávateľa, aby Vám vystavil POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
   a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Prečítajte a vyplňte pozorne  VYHLÁSENIE.
  5. Spolu s údajmi o prijímateľovi uveďte vo Vyhlásení sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.
  6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% či 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
  7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  9. PRIPOMEŇTE zamestnávateľovi aby vo Vašom daňovom priznaní NEZABUDOL vyplniť oddiel VIII.  kde uvedie výšku podielu 2% (3%) zaplatenej dane a údaje o jej prijímateľovi.
  10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  V MENE TÝCH, PRE KTORÝCH SÚ PENIAZE URČENÉ, ĎAKUJEME!