Kto sme?

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR). Patrí medzi najväčšie občianske združenia na Slovensku. Jeho história sa datuje od roku 1980 a v súčasnosti má vyše 10 000 členov združených v miestnych organizáciách vo všetkých regiónoch.

Hlavným cieľom združenia je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Je pre nás významné, aby bolo samozrejmosťou naplnenie ich ľudských práv. Chceme, aby boli akceptovaní takí, akí sú. Aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov.

Čo všetko pre to robíme?

Obhajujeme práva a záujmy – bojujeme proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím. Sme členmi významných slovenských aj medzinárodných organizácii.

Rúcame predsudky – pre širokú verejnosť každoročne usporadúvame celoslovenské kultúrne akcie – Výtvarný salón, Deň krivých zrkadiel = deň ľudí s mentálnym postihnutím… Robíme kampane pre zvýšenie povedomia o problematike ľudí s mentálnym postihnutím.

Venujeme sa sebaobhajovaniu – sú to pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, na ktorých diskutujú o svojich právach a povinnostiach, učia sa samostatnosti a rozhodovaniu.

Vzdelávame – organizujeme vzdelávacie kurzy, konferencie a semináre. Pre ľudí s mentálnym postihnutím, odborníkov, rodičov, dobrovoľníkov… Vydávame informačné letáky, brožúry, odborné manuály, knihy.

Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo – odborne radíme v otázkach bývania, vzdelávania, zamestnávania či sociálnych služieb. Poradenstvo poskytujeme ľuďom s mentálnym postihnutím, ich rodičom, opatrovníkom…

Organizujeme pobyty – každý rok organizujeme rekondično-integračné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím s asistentmi.

Vydávame časopisy INFORMÁCIE a TO SME MY, ktoré môžete nájsť v reštaurácii BIVIO.

Spolupracujeme so zahraničnými organizáciami a robíme inovatívne projekty.

Ako vzniklo BIVIO?

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je nedostatočná príprava na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na poberanie sociálnych služieb v zariadeniach, alebo zostávajú zatvorení doma. Práca je kľúčom k plnohodnotnému a samostatnému životu, preto sme sa rozhodli zamerať práve na túto oblasť. Chceli sme prísť s riešením, ktoré bude efektívne pre všetkých.

 

Príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Vďaka podpore dánskych Nadácií Velux sa nám podarilo vybudovať Centrum BIVIO, unikátny sociálny podnik, ktorý prináša nové príležitosti pre desiatky ľudí. Prebieha v ňom príprava na prácu a zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím a zároveň tu poskytujeme plnohodnotné verejné služby pre kohokoľvek, kto má záujem.

 

V BIVIO určite stretnete nejedného človeka s mentálnym postihnutím. Mnohí z nich tu pracujú, ďalší sa v prevádzkach hotela, reštaurácie a práčovne zaúčajú na profesie ako pomocná sila do kuchyne, pomocný čašník, pracovník práčovne či chyžná.  

 

Vďaka tomu, že využívate služby Centra BIVIO, podporujete práve tento sociálny rozmer. Keďže je BIVIO sociálny podnik, zisky z podnikania putujú do sociálnej sféry, v tomto prípade na činnosť rehabilitačno-vzdelávacieho centra BIVIO, v ktorom sa každoročne pripravujú na prácu ľudia s mentálnym postihnutím. Takto sa zvyšujú šance na ich začlenenie sa do pracovného života a do spoločnosti. Vďaka BIVIO môžu žiť nezávislejší život.

 

Veríme, že sa Vám v našom hoteli bude páčiť a budete s našimi službami spokojní.
Urobíme maximum pre to, aby ste sa sem aj v budúcnosti radi vrátili.

Viac o nás