Chcem pracovať, viem pracovať.

Bivio je vzdelávaco-rehabilitačné centrum, ktoré poskytne ľuďom s mentálnym postihnutím možnosť získať praktické vedomosti a zručnosti tak, aby sa vedeli umiestniť na trhu práce a byť čo najviac samostatní.

Momentálne sme začali rekonštrukciu objektu a stále hľadáme ďalších partnerov a sponzorov.

Arrow down

O Biviu

 • Prečo sme vymysleli BIVIO?

  Ľudia s mentálnym postihnutím sú na trhu práce mimoriadne znevýhodnenou skupinou. Zamestnávatelia vo všeobecnosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím nerátajú ako s potenciálnymi zamestnancami... Pritom títo ľudia chcú a sú schopní pracovať! Ich úspešnému vstupu na trh práce však, okrem iného, bráni najmä nedostatok možností na získanie praktických pracovných zručností. Predovšetkým u absolventov praktických škôl je tento nedostatok mimoriadne viditeľný, čo ich na pracovnom trhu veľmi znevýhodňuje oproti iným uchádzačom o zamestnanie.

  Pokiaľ sa týmto ľuďom nepodarí umiestniť sa na trhu práce, sú poväčšine odkázaní na ďalšie poberanie sociálnych služieb, končia doma, či v zariadeniach sociálnych služieb. Z pohľadu vynaložených prostriedkov do ich vzdelania môžeme takéto riešenie považovať za veľmi neefektívne.

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) si uvedomuje, že zamestnávanie ľudí s mentálnym postihnutím je komplexný a komplikovaný problém. Práve preto sa rozhodlo realizovať projekt BIVIO – Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím.

 • O čom je BIVIO?

  Zámerom projektu je vytvoriť Centrum, ktoré bude poskytovať široké spektrum vzdelávacích a rehabilitačných aktivít. To všetko s cieľom efektívne pripraviť ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie. Počas času stráveného v Centre ľudia s mentálnym postihnutím absolvujú potrebné vzdelávacie a rehabilitačné kurzy na základe individuálnej diagnostiky ich potrieb.

  Centrum bude pripravovať na zamestnanie v troch oblastiach – ubytovacie služby, služby verejného stravovania a práčovňa.

  Pracovné zručnosti budú ľudia s mentálnym postihnutím získavať v reálne fungujúcich prevádzkach, poskytujúcich služby širokej verejnosti. Tento spôsob prípravy na zamestnanie je efektívny nielen vo vzťahu k ľuďom s mentálnym postihnutím, ale postupne sa začína vo väčšej miere využívať aj v bežnom vzdelávaní a príprave na zamestnanie.

 • V akom je to štádiu?

  Pre potreby realizácie projektu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR kúpilo objekt v bratislavskej mestskej časti Rača. V súčasnosti sme začali rekonštrukciu a úpravu objektu. Rekonštrukčné práce budú prebiehať v priebehu roka 2016 a Centrum BIVIO začne svoje služby pre ľudí s mentálnym postihnutím poskytovať v priebehu roka 2017.

  Ide o finančne mimoriadne náročný projekt, na ktorý Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím hľadá finančných partnerov, ktorí by podporili jeho realizáciu. Napriek tomu, že sa nám podarilo získať významnú podporu na realizáciu projektu z dánskych Nadácií Velux, tento príspevok nepokryje všetky výdavky súvisiace s vytvorením a prevádzkou Centra.

  Neustále hľadáme partnerov a podporovateľov jeho realizácie.

 • Ako nám môžete pomôcť?

  Môžete nás podporiť viacerými spôsobmi:

  - cez portál Ďakujeme.sk
  - cez portál Ľudia ľuďom
  - cez DARUJME.SK
  - zaslaním daru na číslo účtu:

  SK5502000000000140534012

  Variabilný symbol: 12015
  Banka: Všeobecná úverová banka Bratislava
  SWIFT kód: SUBASKBX

  Alebo sa s nami skontaktujte - zpmpvsr@zpmpvsr.sk, 02/63814968 a dohodneme spôsob podpory projektu Bivio.  Ďakujeme Vám!

  Tím RC ZPMP v SR

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Podporte Bivio

Ak Vám vyhovuje iný spôsob podpory projektu BIVIO, skontaktujte sa s nami:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 02/6381 4968 - určite sa dohodneme.

Kontakt

Hľadáte viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať:
 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.

Sponzori

Kľúčovým partnerom nášho projektu sa stali dánske Nadácie Velux, ktoré projekt na 90% financujú.


V tejto fáze stále hľadáme ďalších partnerov na pokrytie zvyšnej časti projektu.
ĎAKUJEME aj všetkým ďalším partnerom a sponzorom:

      

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu na úhradu časti nákladov na projekt "Bivio - Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím"
v súlade s VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.